Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) svarte i Stortingets spørretime onsdag på spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) om statsråden kunne forsikre om at tunnelprosjektet vil bli gjennomført i tråd med tidsplanen. Det vil si byggestart i 2023 og ferdigstilling i 2026.

Ingen betydning

Det var etter at regjeringen foreslo å redusere bevilgningen til Stad skipstunnel med 365 mill. kroner i 2022 at Bjørlo varslet spørsmålet i Stortingets spørretime. Han ville også vite hvilke følger det ville få for prosjektet at ansvaret er flyttet til et departement uten erfaring med gjennomføring av store infrastrukturprosjekter.