Tidligere i september meldte Fiskeridirektoratet at fiskefartøy over ti meter som ikke får installert posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering (ERS) før fristen 1. november, «parkeres».

Ifølge direktoratet vil det ikke være mulig å bruke fartøyet uten installert utstyr, selv om det er bestilt utstyr og avtalt installering om fiskerne ikke rekker denne viktige datoen.

Ville ikke tallfeste

Fiskeridirektoratet ønsket opprinnelig ikke å gå ut med antallet fartøy som ikke hadde fullført installering, ettersom de fleste leverandørene nå har fått inn komponenter og er i stand til å levere nødvendig utstyr før 1.