I år var kvoten på 1000 dyr. Totalt ble det tatt 507 dyr. Det er tall leder i Norges Småkvalfangerlag, Truls Soløy, ikke er fornøyd med. Han sier de ønsker å ta hele kvoten, men på grunn av skepsis rundt kjøp av hvalkjøtt, er det for få kjøpere til å ta imot viltkjøttet fra havet. Dermed sliter båter med å få levert fangsten.

– Skal vi få opp omsetningen og fangsttallene, må myndighetene hjelpe. 150.000 kroner hjelper ingenting. Det er en skam, sier Soløy tydelig frustrert.