Søreide har tidligere tatt til orde nettopp for å vurdere de russiske anløpene og landingene fra fiskefartøy. Hun gjentar budskapet når hun nå har stilt høringsspørsmål om tillatelsen til det russiske forskningsfartøyet «Akademik Sergey Vavilov».

Det 117 meter lange fartøyet har tillatelse til å drive forskning på norsk kontinentalsokkel i perioden 26. august til 22. oktober. Det viser dokumenter Dagbladet har tilgang til.

Må begrunne et ja

– Når Russland kriger i Ukraina og er i konflikt med store deler av Europa, øker risikoen også mot norske interesser.