Det var på et ekstraordinært årsmøte onsdag at Sogn og Fjordane Fiskarlag ga sitt forhandlingsutvalg mandat til å gå videre med prosessen for sammenslåing av medlemslagene. Fra før har Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest i et felles møte sluttet seg til prosessen. Fiskerlaget Sør har et årsmøtevedtak på sammenslåing, men trenger et nytt vedtak for å bli med i prosessen.

God drøfting

– Det ekstraordinære årsmøtet til Sogn og Fjordane ble holdt for å få en god drøfting i laget av saken knyttet til organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag, opplyser daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag på Fiskarlagets nettsider.

Møtet ble holdt som en videokonferanse onsdag. I møtet deltok også generalsekretær Sverre Johansen og forhandlingsleder Vidar Ulriksen med innledninger. Vidar Ulriksen leder ett av de to forhandlingsutvalgene som er utpekt. Han skal bidra til avklaringer for Fiskarlagets medlemslag fra Møre og Romsdal og sørover, det Fiskarlaget selv omtaler som Samarbeidsrådet Sør.

I årsmøtet ble det fattet vedtak om å videreføre arbeidet med etablering av to nye medlemslag. Årsmøtet i Sogn og Fjordane Fiskarlag gir forhandlingsutvalget mandat til å gå videre med prosessen, med mål om at stiftelse av nytt lag er gjort innen Norges Fiskarlag sitt Landsmøte i 2023.

Fiskerlaget Sør

Årsmøtet i Fiskerlaget Sør har i et vedtak de fattet på årsmøtet i oktober i fjor sagt at de er innstilt på å bidra til en endring i organisasjonen. De ser for seg en landsorganisasjon som er mer tilpasset en moderne fiskerinæring, med effektiv saksbehandling av faglig tyngde, målrettet samfunnskontakt og politisk gjennomslagskraft.

– Vi har behov for et ekstraordinært årsmøte for å vedta formelt at vi slutter oss til prosessen for sammenslåing av medlemslag i Norges Fiskarlag, sier leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør.

Han opplyser at et slikt møte må avholdes før 12. oktober, da neste møte Samarbeidsrådet Sør skal ha med forhandlingsleder Vidar Ulriksen, skal holdes. Sør-lederen regner med å kalle sammen til et slikt møte en av de nærmeste dagene.