– Norge slutter opp om sanksjonene og fører kontroll med at sanksjonsregelverket blir overholdt, samtidig som vi hegner om ei bærekraftig fiskeriforvaltning. Målet for kommisjonsmøtet har vært, som for tidligere år, å videreføre det viktige fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland. Ut over det har vi ingen kommentar til denne meddelelsen fra den russiske parten, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en epost tirsdag kveld.

«Meddelelsen fra den russiske parten» han sikter til er en del av protokollene og pressemeldingen for neste års fiskeriavtale med Russland, som var klar tirsdag.