Rett før jul slapp Nærings- og fiskeridepartementet nyheten om at de såkalte strukturgevinstene blir tema for nok en høring.

Det handler om hvordan strukturkvoter, som utgjør rundt 40 prosent av norske fiskekvoter, skal fordeles tilbake til fiskeflåten etter hvert som tidsbegrensingene trer inn fra 2027.

Saken var på høring i fjor høst, da næringa ble bedt om å ta stilling til tre ulike modeller for fordeling. 20. desember lanserte Nærings- og fiskeridepartementet en fjerde modell, basert på et kompromiss jobbet fram i Norges Fiskarlag.

Denne har de nå bedt næringa komme med innspill på.

Pelagisk Forening har vært kritisk til omfanget av høringa, og fristen til å komme med svar, som opprinnelig var satt til 31. januar. Norges Kystfiskarlag har også bedt om utsettelse av høringsfriten.

Nærings- og fiskeridepartementet melder fredag at de skyver på høringsfristen med to uker.

Den nye fristen er 14. februar 2023, opplyser departementet i en pressemelding fredag.