Det sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en kommentar etter at Skatteutvalgets rapport ble lagt frem mandag. Utvalget mener grunnrente på fiskeri bør utredes og innføres så snart som mulig.

– Det har vært noen få gode år for både kyst- og havfiskeflåten. Men det store bildet er at avkastningen i fiskerinæringen er for lav, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk til Fiskeribladet.

Audun Maråk er administrerende direktør i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

– De siste årenes utvikling med økende grunnrente i næringen, spesielt i visse fartøygrupper, gjør det mer aktuelt enn tidligere å innføre en slik skatt, heter det i utvalgets rapport.