Sjømat Norge og Norges Fiskarlag har bedt om et møte om Andøya Space sin aktivitet, med politiske ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet. Det melder Bladet Vesterålen.

Stine Akselsen, direktør i Sjømat Norge i en henvendelse til departementet, har sendt henvendelsen til departementet på vegne av de to organisasjonene.

– Fiskeområdene ved Andøya er svært viktige for både flåte og industri. Den planlagte aktiviteten vil derfor kunne få store konsekvenser for fiskeriaktiviteten i området, påpeker hun.

Akselsen påpeker i brevet at det har vært lite dialog med fiskerinæringen i denne prosessen, og at de ønsker et dialogmøte for å sikre sameksistens.

Bladet Vesterålen omtalte nylig at Andøya Space skulle ha en avtale om sameksistens med fiskerne klar for å få 365 millioner kroner fra staten. Pengene er nå i boks, men ikke avtalen.