Strømpakken fra regjeringen på totalt 3 milliarder kroner har fått sin velsignelse av NHO, LO og Virke.

Regjeringen anslår at omtrent 20.000 bedrifter vil kunne hjelpes med deres tiltak i form av lånegaranti, støtte til energieffektivisering og direktestøtte.

– I praksis utelukket

Bedriftene som mottar støtte kan ikke ta utbytte i 2023, men kan gå i overskudd. Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, har så vidt får presentert den nye ordningen som han håper kommer til nytte for den delen av sjømatnæringen som sliter med kraftig vekst i strømprisen, særlig på sørlige Vestlandet.