Det gir nytt håp for prosjekter som har fått tommelen ned hos myndighetene.

Haugesund-selskapet Viewpoint Seafarm klaget departementet inn til Sivilombudet i fjor vår. Selskapet søkte i april 2017 om 20 utviklingstillatelser til ombygging av boreplattformer.

Fiskeridirektoratet behandler søknader om utviklingstillatelser, mens Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans. Viewpoint Seafarm fikk fullstendig avslag i begge instanser, henholdsvis i juni 2018 og mai 2020.

Selskapet mener at det ble utsatt for forskjellsbehandling og at søknaden ikke fikk en reell behandling.