– Det stemmer at jeg har inngått avtale om å være koordinator for forhandlingsutvalget og skal lede det videre arbeidet med sammenslåingen for Fiskarlagets fylkeslag