Nylig varslet fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at det skal opprettes en egen seksjon i Nærings- og fiskeridepartementet som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet. Stedsuavhengige Seksjonen vil