Kystfiskeutvalget slo fast prinsippet om at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkeretten.

– Skal vi sikre kystsamfunnene, må vi få til en lovfesting av fiskerettighetene til folk som bor på kysten. Det vil medføre at kvoter overføres fra større til mindre båter, sier Bjarne Store-Jakobsen i Samefolkets Parti.