Tilskuddene, som skal gå til kjøp av fiskefartøy og fiskeredskap, går til Loppa og Bygøynes. Det er Kyst og Fjord som melder dette.

– Vi tolker dette som et tegn på optimisme og fremtidstro i næringen. Vårt mål er at tilskuddene vi innvilger skal bidra til styrkning av sysselsetting og bosetting i samiske områder langs kysten, sier Muotka.

I Loppa får Grønnum fisk AS 300.000 kroner, med utsikt til fiskeri på torsk og kveite. I Bugøynes har nystartede Bare Tara AS fått 268.000