– Ikke utenkelig at slike anløp kan bli brukt til å innhente informasjon, sier sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Kristian Åtland, til Fiskeribladet.

I forrige uke kom Norge til enighet med Russland om fiskeriavtale for 2024.

Men i tillegg til at landene ble enige om fiskekvoter, ba Russland om å få protokollført et ønske om at deres fiskefartøyer kan få anløpe Harstad havn for vedlikehold og reparasjoner. I samme protokoll truer russiske myndigheter med å trekke seg fra fiskeriavtalen dersom Norge fremdeles utestenger fiskefartøyene deres fra våre havner.