Wærnes er tidligere høyremann, men meldte overgang til Senterpartiet 10 måneder før kommunevalget for to år siden. Det var på tide med et tredje alternativ lokalt, og et behov for mer desentralisering, mente han.

Sammen med blant annet tidligere Norway seafood-sjef Ørjan Nergaard tonte han flagg. Sp fikk 48 prosent oppslutning i kommunevalget og Wærnes ble ordfører.

Mer helhetlig politikk

Siden har Ronald Wærnes jobbet aktivt opp mot ledelsen i Senterpartiet for å få endret fiskeripolitikken fra å være en «fiskerpolitikk» til å bli en mer helhetlig politikk.