Leder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, var selvsagt fornøyd etter landsmøtet i Trondheim.

Under avstemmingen på de endelige vedtektsendringene trakk fiskerne i nord det lengste strået. 44 stemte for de nye vedtektene. 25 stemte mot endringene.

Dermed ble ikke endringene vedtatt, siden det var behov for to tredelers flertall for et vedtak. 46 stemmer for hadde gitt en vedtaksendring.

– Ingen tapere eller vinnere

Mens styreleder Christian Halstensen var skuffet over at man nok en gang må leve med de gamle vedtektene og ikke komme videre, var Roger Hansen i bedre humør.