Det melder NRK Nordland mandag.

– Vi vil utvide det til alle kommuner i hele Nord-Norge, og øke grunnlaget for hele flåten med nesten det dobbelte, sier Geir Jørgensen (R) til kanalen.

Kystfiskeordningen innebærer en garantert tilleggskvote til fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N. Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere som er bosatt innenfor det geografiske virkeområde til Sametingets søkerbaserte tilskuddordning - og gjelder enkelte kommuner i Nordland samt i Troms og Finnmark.

Vil øke til 1,5 prosent

Det gjøres en egen avsetning til kystfiskeordningen på 0,9 prosent av norsk totalkvote, men likevel slik at avsatt kvote ikke blir mindre enn 3000 tonn. Dette kvantumet fordeles som en garantert tilleggskvote til merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som fyller vilkårene for å delta i ordningen.

Rødt vil øke avsetningen til 1,5 prosent, og vil hente torsk fra trålerne.

– Vi er tydelig på at de store frysetrålerne har utspilt sin rolle som garantist for bosetting og arbeidsplasser. Hver tredje fisk går ubearbeidet ut til produksjon i lavkostland. Det er sløsing med ressurser, sier Jørgensen til NRK.

Kystfiskeordningen
  • Egen kvotetildeling som kan tildeles åpen gruppe-fiskere som er bosatt innenfor det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.
  • Området omfatter Finnmark, Nord-Troms og en del kommuner i Troms og Nordland.