Støre-regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett i mai neste år blir en «syretest» på hvor langt regjeringen vil gå med å kutte fergeprisene, mener Henrik Dalelid Vedde,