I spørretimen på Stortinget onsdag kom det spørsmål fra Hårek Elvenes (H) i utenriks- og forsvarskomiteen om oppgraderingen av de seks helikoptrene som forventes å være ferdig i 2023 skal gjennomføres som planlagt.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) startet med å berømme innsatsen som gjøres både av Forsvarsmateriell og Forsvaret i forbindelse med anskaffelsen og innfasingen av NH90.

– Men det må sies at de fremdeles jobber i motbakke med leveranser som stadig er blitt forsinket, og med en leverandør som fortsatt ikke klarer å levere i henhold til de avtaler som er inngått.