Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2022, publisert tirsdag morgen. Næringstiltak innebærer føringstilskudd, selfangst, tilskudd i det frie kongekrabbefisket og garantilott. Andre mindre ordninger kan også være akutelle.

Det meste er satt av til såkalt føringstilskudd, som er transport av fisk fra ett område til et annet.

– Formålet med ordningen er å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur, bidra til at ressursene utnyttes også i områder hvor det ikke er mottak i umiddelbar nærhet, og bidra til en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut av overskuddsområder, heter det.