Tirsdag sendte Olje- og energidepartementet forslaget til utlysning av konsesjonsrunde TFO 2023 på offentlig høring. TFO står for tildeling i forhåndsdefinerte område.

– Trenger nye funn

– Vi trenger stadig nye funn for å videreutvikle norsk sokkel, opplyser olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding om saken.

Tildelingen
  • Det har vært leteaktivitet i flere tiår i størstedelen av åpne og tilgjengelige leteareal på norsk sokkel.
  • De mest kjente områdene på kontinentalsokkelen er omfattet av TFO-rundene.
  • TFO står for tildeling i forhåndsdefinerte område.
  • TFO-området omfatter i dag størstedelen av Nordsjøen, Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør.
Kilde: Regjeringen

Ifølge regjeringen omfatter forslaget som er sendt på høring å legge til 92 blokker i nord til TFO-området.

– Det å legge til rette for nye funn i nord er viktig både for Europa, landet og landsdelen, melder Aasland.

Med forslaget vil ytterligere areal i Norskehavet og Barentshavet bli inkludert i TFO-området.

Regjeringen viser til at tildelingen vil skje etter vanlig tidsplan, med søknadsfrist i tredje kvartal og tildeling i januar neste år.

Lover kamp

SVs Lars Haltbrekken lover kamp mot regjeringens utvidelse av arealer for oljeleting. Han mener regjeringen spiller hasard med sårbare naturverdier, melder NTB.

– Regjeringen åpner nå for oljeboring innenfor den sårbare iskantsonen, der grunnlaget for det meste av livet i Barentshavet dannes, og på Tromsøflaket og Eggakanten, som er viktige fiskeområder. Dette er forsøk på en sniktildeling av arealer i umodne områder, sier Haltbrekken til NTB.