Dette skal styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i fylket.

I Nord-Norge er utfordringsbildet knyttet til arbeidslivskriminalitet i all hovedsak likt det man finner ellers i landet, men i tillegg er det også særlige utfordringer knyttet til fiskerinæringen, skriver regjeringen i en pressemelding.

I dag finnes det blant annet et senter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Nordland. I vår hadde politi, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og Fiskeridirektoratet storkontroll ved 14 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen.

Målet var å få bukt med eventuell sosial dumping.

Utfordringene i fiskerinæringen i tillegg til de store geografiske områdene er grunne til at regjeringen mener det er behov for et nytt a-krimsenter også lenger nord.

Siden 2015 har regjeringen opprettet sju a-krimsenter.

Direktør samfunnskontakt i Sjømat Norge, Aina Valland, forteller at hun er fornøyd med forslaget.

– Vi har spilt inn dette for Troms og Finnmark både i forbindelse med statsbudsjettet og da partiprogrammene be laget, og det er helt i tråd med det vi har bedt om.

– Hvilken verdi har slike senter for deres medlemmer?

– Vi organiserer bedrifter som er opptatt av bekjempelse av arbeidsmiljø- og ressurskriminalitet. Disse to henger ofte sammen. Våre medlemmer følger reglene, og taper konkurransen mot de som ikke gjør det. At de som bryter lovene blir tatt er kjempeviktig for rammevilkårene til den seriøse delen av næringen, sier hun.