Regjeringen foreslår å bevilge 350 millioner kroner til Innovasjon Norge slik at flere bedrifter kan få innovasjonslån og lånegarantier. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag i forbindelse med revidert budsjett.

Innovasjon og omstilling

– Tilstrekkelig tilgang på risikokapital er viktig for at næringslivet skal fortsette arbeidet med innovasjon og omstilling. Lån og garantier fra Innovasjon Norge utløser kapital fra private banker og kan motvirke langsiktige negative effekter av koronasituasjonen. Regjeringen vil derfor gi Innovasjon Norge mulighet til å utnytte tilsagnsrammene sine fullt ut gjennom økt tapsavsetning, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en uttalelse.

Innovasjonslån kan brukes til investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling og utvikling. Garantier tilbys små og mellomstore bedrifter som sikkerhet for driftskreditt eller investeringslån i ordinære banker.