Under et kvotemeldingsmøte på Bekkjarvik i forrige uke fortalte Myrseth at den foreslåtte ID-kvoteordningen (som også kalles for sammenslåingsordningen) kun gjelder for fiske etter torsk, sei og hyse i lukket gruppe under 11 meter.

Id-kvoteordning
  • I kvotemeldingen foreslår regjeringen å innføre det den kaller en ID-kvoteordning/sammenslåingsordning.
  • Den er foreslått innført i fisket etter torsk, hyse og sei i lukket gruppe under 11 meter.
  • Den gir mulighet for at eier av to fartøy kan slå sammen kvotegrunnlaget, og fiske den samlede kvoten på ett av fartøyene.
  • Det