Det var i februar 2022 at Sjøfartsdirektoratet fikk i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide et faglig innspill knyttet til etablering av en nullvisjon for dødsulykker i fiskeflåten. Departementet ba Sjøfartsdirektoratet også svare på om en nullvisjon også bør omfatte øvrige næringsfartøy.

Sjøfartsdirektoratet leverte i juni 2022 en anbefaling til departementet om nettopp en nullvisjon for dødsulykker for alle som ferdes til havs, og en slik nullvisjon er nå vedtatt.

Ytterligere grep

Sjøfartsdirektoratet har fått i oppgave å utarbeide en handlingsplan for å nå målet. Regjeringen varsler også at den vil vurdere en nullvisjon mot all drukning går det fram av en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet onsdag.

– Norge er en havnasjon og mange har jobben sin til havs. Med en nullvisjon og en konkret handlingsplan tar vi et ytterligere grep for at alle skal komme trygt hjem fra jobb på havet, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Totalt har 39 personer omkommet fra næringsfartøy de siste fem årene. Dødsraten for sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det i forbindelse med næringsfartøy omkom 7 personer i 2022 og flere enn 450 ble skadd i ulykker.

Mange dødsulykker

Fiskere og havbruk og sjøfart er blant de mest sårbare og ulykkesutsatte arbeidsgruppene i landet.

Totalt har 39 personer omkommet fra næringsfartøy de siste fem årene. Dødsraten for sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det i forbindelse med næringsfartøy omkom 7 personer i 2022 og flere enn 450 ble skadd i ulykker, viser departementet til i en pressemelding.

Glad for oppdraget

– Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle. Jeg er glad for at et enstemmig storting står bak dette arbeidet, sier Skjæran i meldingen.

Arbeidet med handlingsplanen vil skje i samarbeid med andre offentlige og private aktører går det videre fram av meldingen.

– Sjøfartsdirektoratet er glade for å motta oppdraget med å utvikle en handlingsplan for en nullvisjon fra regjeringen, uttaler sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i samme melding.