Under kapittelet «Ambisjoner fremover» står det i rapporten: «Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge, og kan bli enda viktigere i