– Regjeringens politikk er å videreføre gjeldende strukturkvoteordninger. En skjæringsdato for stopp i videre strukturering er ikke aktuelt.

Det slår fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) fast i et dokument oversendt til næringskomiteen på Stortinget.

Vil gi rederiene frihet

Som Fiskeribladet skrev tidligere denne uka, har næringskomiteen sendt 10 sider med spørsmål til statsråden om kvotemeldingen. Stortingspolitikerne lurer blant annet på hva regjeringen tenker om videre strukturering i fiskeflåten.

Komiteen viser i sin henvendelse til Riksrevisjonens rapport fra 2020. Der blir det konkludert med at etablerte fiskeripolitiske prinsipper er utfordret.