Regjeringen legger i dag frem en storstilt satsing på havvind.

– I dag lanserer vi en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen vår er at vi innen 2040 tildeler områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Dette tilsvarer nesten like mye kraft som vi produserer i dag.

1500 havvindmøller

- Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20 årene, sier Støre.

Regjeringen vil legge til rette for en storstilt havvindutbygging som åpner for bruk av ulike nettløsninger. Det vil bli vurdert kabler med toveis kraftflyt, radialer til Europa og radialer til Norge for hver utlysning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) vil utrede konsekvenser av alternativene, opplyses det i meldingen.

Regjeringen viser videre til at den tar sikte på å gjennomføre neste runde med tildeling av konsesjoner for havvind i nye områder i 2025. OED vil vurdere hvordan en kan effektivisere konsesjonsbehandlingen ved å vurdere konsesjon og godkjenning av detaljplan samlet, og dermed spare tid.

Olje- og energiminister Terje Aasland viser i pressemeldingen til at kraftforsyningen skal bygges ut «på en skånsom måte i samspill med fiskeri og andre viktige interesser».

Regjeringen varslet også denne uken at de bevilger 10 millioner kroner ekstra til Havforskningsinstituttet for å belyse effektene vindkraft til havs har på fiskeriene.

1 prosent av norske havområder

Regjeringen legger opp til en trinnvis tildeling av areal. Målet er å åpne et samlet areal på om lag 5-6 ganger Sørlige Nordsjø II, eller ca. 1 prosent av norske havområder, viser regjeringen til.

Kraftnettet her til lands vil ikke kunne håndtere en så stor mengde kraft som ambisjonen på 30.000 megawatt havvindproduksjon utgjør. Regjeringen viser derfor til at det er en forutsetning at betydelige deler av den produserte kraften vil gå til andre land.

Samtidig viser regjeringen til at satsningen også legger til rette for elektrifisering av sokkelen.