Dette melder NTB.

Det er ferske forskningsmidler som fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) nå vil gi til Havforskningsinstituttet for å belyse effektene vindkraft til havs har på fiskeriene.

De 10 ekstra millionene skal brukes til å styrke kunnskapen om effektene som både vindkraft og havbruk til havs har på fiskeriene.

Målet er å finne løsninger som er basert på et godt kunnskapsgrunnlag, og som fortsetter å skape vekstmuligheter for havnæringene i tiden fremover.

– Vi må vite mer om hvordan nye og eksisterende næringer påvirker hverandre og økosystemene. Næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke skal fortrenges, sier Skjæran til NTB.

Onsdag inviterer statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland til pressekonferanse om havvind, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.