Østerbris har linebåten «Østerfjord» og ringnotbåten «Østerbris». Lineflåten ser på seg som taperne i kvotemeldingen og viser til to grep som rammer denne flåten.

– Når noen skal få, må andre gi. Lineflåten må gi torsk både til trålstigen og til åpen gruppe, sier Østervold.

Dersom kvoteavsetningen til åpen gruppe skal trekkes fra toppen, rammer det både trål og konvensjonelle havfiskefartøyer, mener Østervold. I tillegg, så vil regjeringen ta to prosent av konvensjonell gruppes torskekvote til lukket gruppe under 11 meter.