– Det er rystende og skremmende, sier styreleder i Pelagisk Forening, Kristian Sandtorv, til Fiskeribladet.

Ordene faller rett etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lanserte 20 områder der Norge potensielt kan bygge ut havvind for å nå ambisjonene om å produsere 30 gigawatt. NVE mener det er lav sjanse for interessekonflikt her, men poengterer at videre utredning må skje før det kan åpnes for havvind.

Frykter for biologien

Flere andre direktorat har også spilt inn sine syn. Av de 20 områdene har Fiskeridirektoratet stilt seg uenig til det ene i Skagerrak på grunn av fiskeriaktiviteten der.