– Det indre livet liker vi å håndtere selv, sier styreleder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, i en kort kommentar til Fiskeribladet mandag.

– Grovt illojalt

Før helga ble det kjent at Fiskebåt mener det er grunnlag for å ekskludere Nord Fiskarlag fra fiskarlagsfamilien.

Bakgrunnen for saken er at Nord Fiskarlag har gitt sin støtte til regjeringens forslag om å hente åpen gruppes torskeavsetning fra toppen av kvoteregnskapet. Dette vil endre på ressursfordelingen mellom trål- og kystgruppen, som landsmøtet i Norges Fiskarlag har vedtatt at skal ligge fast.