Samtidig som regjeringen la frem sine planer om å innføre grunnrenteskatt i havbruksnæringen oppsto det debatt om en tilsvarende skatt for fiskerinæringen. Også I en rapport på tampen av fjoråret, foreslo Skatteutvalget grunnrente på fiskeri «snarest mulig», men fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) har vært lunken til forslaget.

Den havgående flåten innen torskesektoren, er blant den som er pekt på av flere tidligere som aktuell for grunnrenteskatt med bakgrunn i lønnsomhetsutviklingen de senere årene. Stortingsrepresentant Geir Pollestad i Senterpartiet (Sp) forteller at han ikke er for en grunnrenteskatt for fiskerinæringen nå.