Fiskeribladet har i en serie artikler satt søkelys på et forskriftsforslag som