Tirsdag blir det klart at avtroppende generalsekretær i Fiskarlaget, Otto Gregussen, er tatt inn i varmen.

– Jeg har lyttet til innspill som er kommet i forhold til sammensetningen og dermed besluttet at utvalget utvides med Otto Gregussen som er avtroppende generalsekretær i Norges Fiskarlag, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i en oppdatert pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Utvalget ble satt ned tidligere i juni skal se på hvordan det kan legges til rette for at mer fisk bearbeides i Norge. Dekan Kathrine Tveiterås ved Universitetet i Tromsø skal lede utvalget.

Fiskarlaget reagerte på at ingen fiskere satt i utvalget, og mente det ikke ga et godt grunnlag for et helhetlig råd for hele verdikjeden.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen mener at det var et viktig og riktig grep å ta inn Gregussen.

- Jeg vil gi statsråden honnør for at han var lyttende i denne saken og ser frem til at vi kan være med på å gi gode innspill i en viktig prosess for å skape økt verdi og fremtidig vekst i norsk sjømatnæring, sier Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.