– Man ser her hva vi reagerte på under forhandlingene, sier Sosialistisk Venstreparti-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til IntraFish.

Mindretallsregjering
  • En regjering der partiene som danner regjeringen har mindre enn halvparten av representantene på Stortinget.