Opposisjonspartiene, ledet an av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FrP, ba i februar regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med en plan for