Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge inviterte onsdag formiddag til webinaret «Sjømatnæringens unike muligheter og politiske fremtid». Sigvald Rist, administrerende direktør i Insula, var en av flere sentrale aktører