Selv om politikerne sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk av myndighetene, var det havbruksnæringen selv som fikk mest kritikk da det ble debatt i Stortinget. Det skjer etter flere oppslag i media om død laks, lus og andre problemer.

– Bildene vi har sett de siste ukene bidrar til å svekke tilliten til havbruksnæringen i Norge om at de ikke tar fiskevelferd på alvor, sa Frode Jacobsen (Ap) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på talerstolen i stortinget.

Det var i denne komiteen at sommerens rapport fra Riksrevisjonen havnet.