Grensevassdragskommisjonen skal gi råd til myndighetene på begge sider av grensen i nord, og kampen mot pukkellaks var første post på programmet den 5. til 7. september i finske Enare, heter det i en pressemelding fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

«Kommisjonen understreker at dette arbeidet må gjøres med minst mulig bifangst slik at de lokale fiskeartene ikke påvirkes», heter det i uttalelsen som går til de respektive landenes myndigheter.

Tiltak på kort og lang sikt

Tiltak på både kort og lang sikt, i tillegg til informasjon til befolkningen, står på ønskelisten til kommisjonen.