I regjeringens kvotemelding blir det foreslått å innføre eierskapsbegrensinger i kystflåten. I selve meldingen blir det tatt utgangspunkt i tall fra 2020, som viser at svært få aktører overstiger de foreslåtte grensene.

Flere har vært kritisk til tallene, og hevdet at mange eiere vil bli rammet i torskefiskeriene i nord.

Nå har Fiskeridirektoratet gjort nye beregninger. Det går frem av en pressemelding sendt ut fra direktoratet onsdag.

Eiere i siste ledd

Direktoratet har laget en tabell som viser hvor mange eiere som vil være over de foreslåtte maksgrensene i de ulike fiskeriene:

Kun én eier vil være over, og det er i torskefiskeriene i nord.