Cecilie Myrseth (39) har overtatt som ny fiskeri- og havminister. Det ble kjent tidligere denne uken. Myrseth overtar for Bjørnar Skjæran.

– Jeg håper å kunne bidra til at fiskeri- og havpolitikken har relevans for hele Norge, og ikke bare for de som jobber med det, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth til lokalavisen Hitra-Frøya.

– Havbruksnæringen er enormt viktig for kysten og for landet, og denne regjeringen vil sørge fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar vare på miljøet, fiskehelsen og fiskevelferden, sier hun.