Lørdag melder NRK at flere norske fiskefartøy, samt et skip fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppholder seg i nedslagssonene i Barentshavet, der det nå foregår en russisk militærøvelse.

– Vi har ikke mottatt noe beskjed fra norske myndigheter om å forlate området. Enn så lenge blir vi liggende der, opplyser reder Dag Jøsund, som eier tråleren «Nokasa», til NRK.

To områder

Avisen The Barents Observer har omtalt at 8000 soldater, 20 større russiske skip, samt flere støttefartøy og ubåter skal delta i øvelsen. Ifølge NRK har russiske myndigheter sendt ut varsler om stenging av to havområder, både nord og sør for Bjørnøya. Varselet varer ut tirsdag.

Ifølge statskanalen kan områdene potensielt motta nedslag fra russiske missiler. Områdene ligger nord i norsk økonomisk sone, og sør i fiskevernsonen ved Svalbard.

Vurderer fortløpende

Flere av skipene NRK har kontaktet lørdag opplyser at de helt eller delvis nekter å forholde seg til nedstengingen av området.

Atlantic Seafish sin tråler «Atlantic» ligger ifølge NRK nord for Bjørnøya i det nordlige nedslagsfeltet. Til NRK sier daglig leder Kjell Gunnar Hoddevik at rederiet vurderer situasjonen fortløpende.

– Denne stengningen kom uten forvarsel. Det har vi aldri opplevd før i norske havområder, sier Hoddevik til NRK.

Utenriksdepartementet fortalte fredag til avisen The Barents Observer at havretten gir stater adgang til å gjennomføre militærøvelser i andre staters 200-millsoner, og at Russland derfor kan gjennomføre militære treningsaktiviteter. Operasjonsleder i Kystvakten, Njål Røkenes, forteller til NRK at norske fartøy ikke er forpliktet til å forlate området. Han legger til at Kystvakten ikke har planer om å nekte norske fartøy å oppholde seg i området.

– Men om du ikke må være i området, så ville jeg holdt meg utenfor, sier han til NRK.