I en pressemelding fredag meldte Utenriksdepartementet at det har publisert en påminnelse om hva russiske fartøy har lov til og ikke har lov til når det gjelder havneanløp.

– Alle tjenester til russiske fartøy ved havneanløp er i utgangspunktet forbudt, skriver departementet i pressemeldingen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt uttaler at regjeringen har klare forventninger til at norsk næringsliv følger sanksjonene.

– Det er straffbart å bryte sanksjonene.

Oppfattet som innstramming

Men i Kirkenes blir det oppfattet som en klar innstramming av hva industrien har lov til å levere til den russiske fiskerinæringa, melder NRK Troms og Finnmark. Kun nødreparasjoner skal være tillatt.

Kimek har tatt imot russiske fiskefartøy til reparasjon, og hittil har de vært trygge på at oppdragene har vært i tråd med sanksjonsreglene.

Direktør i Kimek, Greger Mannsverk minner i en pressemelding fredag om at både statsministeren, næringsministeren og finansministeren har besøkt verftet - og at de ikke har fått signaler på at det de driver med på verftet kan være i strid med sanksjonene.

Utenriksdepartementet skriver i en melding til NRK at det ikke er korrekt å omtale det som en innskjerping av sanksjonene. Samtidig står det i dagens pressemelding: «Handlingsrommet for handel med Russland vert berre snevrare.»

Kimek AS
  • Etablert i 1986 med den russiske fiskeflåten i Barentshavet som hovedmarked, tjenester til gruveindustrien og Norsk-Russisk handelsvirksomhet
  • I 1991 overtok Kværner selskapet og bygger ut verftsområdet med skipsheis og skipshall
  • Gjennom de neste årene skjer det eierskifte, først lokalt, dernest overtar Bergen Group 100 prosent av bedriften
  • I dag er Kimek igjen lokalt eid og er i utvikling med eget Offshoreselskap, Ingeniørtjenester og kontor i Murmansk.
  • Kimek AS har 74 ansatte og for tiden 13 lærlinger.
Kilde: Kimek.com

Utenriksdepartementet har vært i kontakt med bransjen en rekke gang, men ser seg nå nødt til å komme med en påminnelse, skriver NRK fredag.

– Vi gjør det fordi vi har fått informasjon fra kontrollinstanser, som tyder på at det foregår aktivitet som ikke er i tråd med sanksjonsreglene, sier statssekretær Eivind Vad Petterson i UD til kanalen.