– Vi tør ikke rett og slett. Vår utfordring er at vi nærmest blir frarådet å dra inn dit av forsikringsselskapet. De kan ikke bistå oss dersom vi trenger hjelp, sier Kjetil Holmeset i rederiet H.P. Holmeset til Fiskeribladet.

Sist gang han ble intervjuet av Fiskeribladet var 2. mars i år. Et par dager i forveien, altså rett i etterkant av at Russland invaderte Ukraina, hadde autolinebåten «Geir» gått ut av russisk sone. På det tidspunktet var de eneste norske båt på russisk side i Barentshavet, og drev et middels greit hysefiske.