– Det er grunnleggende for fiskerinæringa og alle som jobber med sjømat, at havet har god helse. Derfor meddeler jeg under FNs havkonferanse at Norge forplikter seg til å fortsette arbeidet med det globale handlingsnettverket for bærekraftig mat fra havet. Vi må samarbeide om å ivareta havet som matfat og for å nå målene vi har satt oss, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra Fiskeri- og næringsdepartementet.

På konferansen forpliktet Norge seg til global lederrolle fram til 2030.

En oppgave for Norge blir å få flere til å se to av FNs bærekraftsmål i sammenheng: Bærekraftsmål 2 som handler om matsikkerhet og utrydding av sult og bærekraftsmål 14 som handler om sunne hav. Dette skjer gjennom ledelsen av det globale handlingsnettverket for akvatisk mat.

Det globale samarbeidet fremmer betydningen av akvatisk mat for matsikkerhet og ernæring og består i kunnskapsutveksling med andre land, tematiske møter, informasjon og mobilisering rundt matsystemer som gir oss sunn mat fra sunne hav.

Norge påtok seg oppdraget under FNs forrige havkonferanse i 2017. Nå forlenges oppdraget til 2030.

Nærings- og fiskeridepartementet leder arbeidet i samarbeid med Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Havforskningsinstituttet Norad, Ernæringsrådet og Nofima.

Havforskningsinstituttet bidrar både faglig og med sekretariatsfunksjon. WHO og FAO er sekretariat for FNs ernæringstiår, som nettverket sorterer under.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.