– Det spredte eierskapet med rundt 6000 fartøy og nær like mange eiere, vil være en saga blott, sier Nergård-konsernsjef Tommy Torvanger til Fiskeribladet.

Mandag ble det kjent at Skatteutvalget slår et slag for å utrede og dernest innføre grunnrenteskatt i fiskerinæringen. I tillegg peker utvalget på at tilbakefalne strukturkvoter bør gi staten inntekter i form av for eksempel auksjonssalg, og at man bør endre verdsettelsen av fiskeritillatelser.

Grunnrente

Grunnrente er et begrep som typisk er knyttet opp mot utnyttelse av naturressurser.