Forslagene er sendt på høring med frist 13. august. Med dette skal fiskeindustrien i større grad enn før kunne utnytte både torsk og hyse fra norske torsketrålere,